Soutěž o šperk

Rozdáváme šperky zdarma

Děkujeme vám, že uvažujete o zapojení do naší akce. Ten kdo nahraje video s krátkou recenzí na naše šperky má možnost od nás získat šperk dle vlastního výběru zdarma. 

Akce má neomezenou dobu trvání, šperk zdarma však získá prvních 20 z vás, kteří nahrají pod příspěvek na Facebooku video, které bude obsahovat vaši mluvenou recenzi na naše šperky. Záběr prosíme s vaším obličejem natočený na kameru. 

Tematicky nás zajímá:

- proč jste nakoupili šperky LABOKA

- co se vám na nich líbí

- jak rychlé bylo doručení, proces nákupu

- pokud jste s námi komunikovali více, řešili nestandardní požadavek, jak jste byli spokojeni

- jak často šperky nosíte

- jak hodnotíte cenu šperků

Zároveň s umístěním videa souhlasíte, že ho můžeme v budoucnu použít v rámci sociálních sítích značky Laboka - Instagram, Facebook a Youtube, e-shopu www.laboka.cz a rozesílky newsletteru na zákazníky a odběratele. 

Výherce šperků budeme postupně kontaktovat přes zprávy na Facebooku, abychom domluvili výběr šperku a způsob doručení.

Souhlas se zveřejněním - detailní informace

Souhlasím, aby Markéta Křížová, Branická 1689/36, 147 00 Praha 4, IČO: 01189174 vedená v živnostenském rejstříku, registrována na úřadě městské části Prahy 4, jako správce osobních údajů využila mé osobní údaje, které jsem Markétě Křížové - LABOKA poskytla, a to video s mou osobou za účelem veřejné prezentace a marketingové činnosti značky s cílem získat nové zákazníky a oslovit stávající.

Souhlasím tak, aby poskytnuté osobní údaje byly zpřístupněny veřejnosti, a to zejména na webových stránkách značky LABOKA, sociálních sítích LABOKA (Instagram, Facebook, Youtube), rozesílky newsletteru na zákazníky a odběratele. Za tímto účelem je Markéta Křížová oprávněna zpřístupnit osobní údaje také jiným osobám, které toto zveřejnění zajistí.

Tento souhlas uděluji za sebe a rozumím, že svůj souhlas mohu odvolat kdykoli, a to písemným oznámením, zaslaným na email info@laboka.cz.

Zároveň uděluji ve smyslu § 84 až 86 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, souhlas k zachycení, zobrazení a rozšiřování mé podoby a dalších zvukových a obrazových záznamů mé osoby, a to pro výše uvedené účely veřejné prezentace a marketingové činnosti značky LABOKA. Také tento souhlas uděluji za sebe.

Kdo se k datům dostane? 

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

  • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
  • marketingová agentura Adsvantage s.r.o., se sídlemNádražní 921/108, Ostrava, 702 00, IČ: 09979441, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 84918
  • Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Ireland, DIČ: IE9692928F
  • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, DIČ: IE 6388047V

 Vaše osobní údaje se dále mohou dostat k těmto dalším subjektům:

  • zaměstnanci společnosti Laboka 

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

Co byste dál měli vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. V naší společnosti nedochází  k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování. Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@laboka.cz  nebo zavolejte na tel. č. +420730820089

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 10.10.2023

 

 

 

SLEVA 5 % NA NÁKUP? Použít formulář Vložte tento kód do vaší stránky